Vesepatológia 8. eset.

Owner: metszetszeminarium2015
Macro description: Dr. Fintha
Micro description: Immunfluorescens vizsgálat: 3 glomerulus Kappa ellenes antitesttel erôteljes pozitiv reakció a tubulusok basalis membránja mentén, valamint a glomerulusok mesangialis területén helyenként a membrán is ábrázolódik.

Clinical diagnosis: Kb. 15 éve ismert hypertonia. 2004. b.o.-i hemitünetekkel
járó ischaemiás stroke, ezt követôen rendszeres neurológiai
gondozás. 2012.08.27-09.25: Szt.Lázár Kh.-ba urgens HD ke-
zelést követôen vették fel. 06.21-i laboratóriumi vizsgála-
tokban még normális vesefunkciója volt. Romló vesefunkció
hátterében kiváltó noxát nem tudtak detektálni. IgA 1,42,
IgG 6,93, IgM 0,71, AST 76,5, ANA neg,
SCL-70-Jol-SSA-SSB-smRNP-sm antigén elleni AT mérés határ
alatt, HBsAg, HCV, HTLV neg. Kreat: 585 (08.28), 440 (09.
28). Vizelet üledék neg, albuminuria ++.

Consensus disgnosis: